Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
Doemarkt Van Gheluwe BV
Wakkensesteenweg 79 8720 Dentergem (Oeselgem)
Telefoon: +32 9 388 80 35
Mail: niels@doemarkt.be
Ondernemingsnummer: BE0895119760
Bankrekeningnummer: BE13 7512 0326 3439

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Partijen erkennen deze bepalingen grondig onderhandeld te hebben, met een evenwichtige overeenkomst als resultaat.

Wij leveren voorlopig enkel in België & Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. Heeft u een fout gevonden/ondervonden in het beeldmateriaal, uitleg of omschrijving van een artikel, geef ons hierover gerust een melding wij zorgen voor een oplossing/rechtzetting. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden de courante kredietkaarten, Bancontact en PayPal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of ophalen bij Doemarkt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument ons ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie hieronder) of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op ons adres of per e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.
Wij brengen jou op de hoogte van een weigering dan wel een aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoeden wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend de leveringskosten, en in elk geval binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop wij werden geïnformeerd van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen.
In elk geval binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, wordt door jou de producten teruggezonden of komt u deze producten overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer je de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor:

 1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar, als de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, enkel als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 5. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, wanneer:
  1. de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;
  2. de consument heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en
  3. de onderneming bevestiging heeft verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7 Wetboek Economisch Recht.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar [Doemarkt Van Gheluwe Wakkensesteenweg 79 8720 Dentergem]. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Artikel 5 De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. U kan de verzendkosten steeds duidelijk terugvinden bij Check-out. Daarnaast worden de eventuele extra kosten vermeld bij het artikel.

Artikel 6 Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
Wij hanteren een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.
De kosten gemaakt om goederen terug te zenden, zullen in principe door jou worden gedragen tenzij jouw klacht gegrond blijkt te zijn. Je dient hiervoor de originele verpakking te behouden, alsook het bewijs van aankoop en betaling.
Deze producten worden door ons terug ontvangen nadat u deze heeft teruggestuurd via het door ons betaald/opgesteld retourticket/ of door een ophaalmoment geregeld door een verzendpartner. Zodra wij het artikel ontvangen, versturen we het zo snel mogelijk door naar onze leverancier voor nazicht en/of herstelling. Op regelmatige tijdstippen zal je van ons een update krijgen over je aanvraag. Valt de herstellingsaanvraag volgens de leverancier niet onder de garantievoorwaarden, dan ontvang je hierover bericht van ons. De leverancier zal dan een offerte (bestek) maken voor de herstelling die wij je dan bezorgen. Wanneer wij het artikel terug ontvangen van de leverancier, sturen we deze kosteloos naar je op. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u steeds uw aankoopfactuur. Dit document kan u steeds terug opvragen en dient als een garantiebewijs van uw aankoop.

Artikel 8 Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel hier ter plaatse op voorraad is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. Leveringen gebeuren van maandag tot en met zaterdag. Indien uw bestelling voor 12u wordt geplaatst, vertrekt uw bestelling diezelfde dag nog, indien DPD/GLS voldoen aan hun voorschriften. Bepaalde goederen kunnen echter wat vertraging oplopen door hun omvang/gewicht daar dit manueel dient gesorteerd te worden.
De goederen worden verstuurd vanaf onze winkel in Dentergem of via een externe partner die bepaalde voorraden beheert.. De levering van de bestelling kan door DPD of GLS verwerkt worden. Op weekdagen voor 12u besteld, trachten we de volgende dag te leveren. Bestellingen onder de  50,00, kosten  7,20 (België) of  8,05 (Nederland) aan verzendkosten. Bestellingen vanaf  50,00 worden gratis thuisgeleverd.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. Bestellingen waarbij producten op voorraad zijn bij een verzendpartner/leverancier hebben een levertermijn van 3 tot 8 werkdagen. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet dit worden gemeld binnen de 14 kalenderdagen overeenkomstig het herroepingsrecht. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 Duur

De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10 Overmacht

Er kunnen zich situaties van overmacht voordoen. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, oorlog, overheidsmaatregelen in het kader van een epidemie/pandemie,…
Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen mits het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via niels@doemarkt.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 13 Beeldmateriaal

Alle afbeeldingen en beeldmateriaal op onze website worden aangeleverd en gebruikt met toestemming van de auteursrechtelijke eigenaar of distributeur (verdeler van het product). Wij willen benadrukken dat wij geen eigenaar zijn van het beeldmateriaal, maar het gebruiken met expliciete toestemming van de externe partner die de producten aanlevert (producent, groothandel, verdeler). Alle rechten op het auteursrechtelijke materiaal blijven eigendom van de desbetreffende eigenaar. Wij aanvaarden geen rechtstreekse aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op het auteursrecht door het gebruik van afbeeldingen of ander beeldmateriaal die ons werd aangeleverd. Indien er toch onrechtstreekse inbreuken worden vastgesteld, willen we hier zeker eerst van op de hoogte gesteld worden (dit in de vorm van een waarschuwing via onze contactpagina of rechtstreeks mailverkeer). Indien de bezorgdheid of waarschuwing terecht is, zorgen we ervoor dat dit snel wordt gecontroleerd en direct wordt rechtgezet. Indien er verder enige bezorgdheid of vragen zijn met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal, neem dan zeker contact op met ons, zodat we dit adequaat kunnen adresseren.

Winkelwagen
Scroll naar boven